Zber použitých jedlých olejov z domácností.

Použité jedlé oleje je možné odovzdať v plastových fľašiach s funkčným uzáverom do zbernej nádoby umiestnenej na zberovom dvore v Hamuliakove.

Zbierajú sa:

Použité jedlé oleje (slnečnicový, repkový, olivový olej)

Zbierané oleje

musia byť očistené od hrubých nečistôt

( najlepšia je preliať použitý olej cez sitko)