Dňa 8. júna bude veterinárny lekár vykonávať vakcináciu psov proti besnote. Zároveň sa bude robiť aj čipovanie psov, ktorí ešte čipovaní neboli. Prineste si so sebou občiansky preukaz a vakcinačný preukaz psa. Vakcinácia sa bude vykonávať pre Obecným úradom v Hamuliakove od 9.00 do 12.00 hod.

Cena: vakcinácia proti besnote 10€ a čipovanie 15€