Dňa 27. mája 2023 bude obvodný veterinárny lekár vykonávať vakcináciu psov proti besnote. Vakcinácia sa bude vykonávať pred Obecným úradom v Hamuliakove od 09.00 hod. do 12.00 hod. a cena je 10,-€. Prineste si so sebou vakcinačný preukaz psa.