Dňa 5. júna 2022 bude veterinárny lekár vykonávať vakcináciu psov proti besnote. Vakcinácia sa bude vykonávať pred Obecným úradom v Hamuliakove od 09.00 do 12.00 hod. a cena je 10,-€. Prineste si so sebou vakcinačný preukaz psa.