Dňa 29. mája 2021 bude veterinárny lekár vykonávať vakcináciu psov proti besnote. Vakcinácia sa bude vykonávať pred Obecným úradom v Hamuliakove od 10.00 do 12.00 hod. a cena je 10,-€. Prineste si so sebou vakcinačný preukaz psa.