Oznamujeme obyvateľom, že dňa 13.04.2022 bude stavebný úrad z personálnych dôvodov zatvorený. Podateľňa bude otvorená v čase 8.00-12.00 a 13.00-16.45.