Dňa 13.2.2024 bol zriaďovateľovi MŠ Hamuliakovo – obci Hamuliakovo- doručený otvorený list rodičov detí z MŠ.

Vzhľadom na skutočnosť, že na liste nie je uvedená kontaktná osoba zastupujúca rodičov a určená na komunikáciu, zvolávam touto formou stretnutie s podpísanými rodičmi,

dňa 27.2.2024 (utorok) o 16,00 v kultúrnom dome.

 

Ludmila Goldbergerová, starostka