Informujeme rodičov, ktorí pre školský rok 2023/24 zvažujú zápis dieťaťa do MŠ v Hamuliakove, že deti, pre ktoré plnenie predprimárneho vzdelávania nie je povinné, budú prijímané podľa poradia v poradovníku do naplnenia kapacity zariadenia.
➡ Pri vytváraní poradovníka bude zohľadňovaná aj skutočnosť, či dieťaťa má TRVALÝ POBYT v obci Hamuliakovo a to
‼ k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ‼ (t.j. k 31.12.2022).
PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT V DEŇ ZÁPISU NEBUDE NA SPLNENIE PODMIENKY TRVALÉHO POBYTU POSTAČOVAŤ‼