Z dôvodu problémov s vyprázdňovaním primrznutého obsahu BRO nádoby navrhujú pracovníci zbernej firmy na dno nádoby vložiť papierový kartón, ktorý uľahčí odlepenie jej obsahu.