V prípade, že ubytované osoby nemajú vybavený štatút dočasného útočiska, je potrebné ho vybaviť na ZMENENOM oddelení cudzineckej polície (teda nie v Bratislave, ako bolo pôvodne určené).

Odteraz je pre okres Senec spádová oblasť cudzineckej polície – oddelenie cudzineckej polície v Dunajskej Strede.

Kontakt a adresa: Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda

Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda 929 01
GPS: N 47.47.9898 E 17.6275

Tel. kontakt:+421-96111-3200, 3203, 3204, 3205, 3206, stránkové pracovisko 3207