Sv. Mikuláš zaslal na obecný úrad list pre hamuliakovské deti, v ktorom oznamuje svoju návštevu.

Spolu so svojimi kolegami čertom a anjelom bude prechádzať obcou Hamuliakovo v sobotu 2.12.2023 od 16,00 hodiny a postupne prejde po plánovanej trase a zastaví sa na vyznačených zastávkach podľa mapky.

Pre dobré deti MLADŠIE AKO 10 ROKOV (nar. od 1.12.2013 doteraz) má pripravený malý darček.

Počet darčekov však pripravil podľa zoznamu len pre deti  S TRVALÝM POBYTOM, pretože len o týchto mu obecný úrad vedel dať informáciu z evidencie obyvateľov.

OZNAM PRE RODIČOV:

Keďže detí v Hamuliakove je vyše 500, nevieme odhadnúť, kedy presne sa bude v ktorej časti obce nachádzať.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o pomoc  – napíšte prosím do komentára oznamu na FB o príchode Mikuláša zo dňa 2.12.2023 , ktorou zastávkou Mikuláš aktuálne prešiel, aby deti na koncových zastávkach nemuseli zbytočne dlho čakať.

Súčasne prosíme VODIČOV na obmedzene prejazdných uliciach (Pastierska, Rybárska, Družstevná, Pri píle apod.), aby v tento deň zaparkovali tak, aby Mikulášov koč vedel prejsť.