📨 Sv. Mikuláš zaslal na obecný úrad list pre hamuliakovské deti, v ktorom oznamuje svoju návštevu.
Spolu so svojimi kolegami čertom a anjelom bude prechádzať obcou Hamuliakovo v nedeľu 4.12.2021 od 16,00 hodiny a postupne prejde po plánovanej trase a zastaví sa na vyznačených zastávkach podľa mapky (tento rok ide opačným smerom, aby deti mali iné zážitky ako vlani -začína na Dunajskej Riviére cez Stredný hon, starú obec, Horná vrbina, Pri píle/Družstevná a končí na Pastierskej).
🎁 Pre dobré deti MLADŠIE AKO 10 ROKOV (nar. do 30.11.2012) má pripravený malý balíček.
Počet balíčkov však pripravil podľa zoznamu len pre deti S TRVALÝM POBYTOM, pretože len o týchto mu obecný úrad vedel dať informáciu z evidencie obyvateľov.
🏃 Ak sa budeš chcieť so sv. Mikulášom a jeho kolegami stretnúť, požiadaj svojich rodičov, aby s tebou išli NA VYCHÁDZKU k tej zastávke, ktorá je NAJBLIŽŠIA tvojmu bydlisku.
Keďže vás detí je v Hamuliakove takmer 500, nevie odhadnúť, kedy presne sa bude v ktorej časti obce nachádzať.
Bude však postupne pridávať správy na FB stránku Obec Hamuliakovo, kde tvoj rodič môže pozerať, či sa už treba obliecť a vyraziť.
Ak by sa tvoji rodičia chceli niečo opýtať, môžu zavolať na obecný úrad.