Obec Hamuliakovo zisťuje predbežný záujem občanov o sociálnu službu poskytovanú obcou Hamuliakovo. Sociálna služba zahŕňa napr.: pomoc pri sebaobslužnych úkonoch, dovoz obedov, nákup potravín, sprievod na lekárske vyšetrenia a pod. Uvedená služba sa poskytuje iba občanom s trvalým pobytom v obci Hamuliakovo a po posúdení zdravotného stavu posudkovým lekárom. 

Bližšie informácie poskytne p. Horváthová na telefónnom čísle 02/45988128.