Dňa 24.10.2023 čerpajú dovolenku MUDr. Koniarová spolu so sestričkou.

Dňa 25.10.2023 čerpá dovolenku MUDr. Koniarová, na ambulancii je už prítomná sestra.

V prípade akútnych ťažkostí zastupuje MUDr. Vasilenková, Milosrdní Bratia, Nemocnica Bratislava, t.č. 02/57887278