Pripomíname občanom, že plánovaný odvoz papiera bude v sobotu 24.08.2019. Odporúčame vyložiť smetné nádoby už v piatok večer. Nasledujúci odvoz papiera bude až v mesiaci október.