1. Rozšírenie otváracích hodín na zberovom dvore

Nedeľa   17.00 –  19.00*    

* Od občanov sa preberá len záhradný odpad a separované zložky, zmiešaný odpad sa preberá len od záhradkárov

2. Žiadame obyvateľov, aby si po zaplatení poplatku za komunálny odpad prevzali na Obecnom úrade nálepky na zberné nádoby a identifikačné kartičky. Od apríla nebudú neoznačené nádoby vyvážané.

3. Informácia o ukladaní odpadu na zberovom dvore Informácia zberový dvor