Od 23.8.2023 do odvolania (predbežne koniec septembra) sa na zbernom dvore NEBUDE PREBERAŤ ŽIADEN NÁBYTOK *
Toto opatrenie je nevyhnutné na zaistenie priestoru na zber zelene a iných odpadov počas stavebných prác  na odvodňovacích žľaboch a betónových plochách.

V súvislosti so stavebnými prácami ŽIADAME obyvateľom, aby v mesiaci SEPTEMBER do zberného dvora NEVOZILI ODPAD, ktorý  sa likviduje aj od domov alebo zo stojísk alebo ho vedia dočasne (cca. do konca septembra) uložiť na vlastnom pozemku – zberový dvor bude fungovať v obmedzených priestorových podmienkach s obmedzenou priepustnosťou vozidiel.

* Obec je povinná zaistiť zber nábytku najmenej 2x ročne