Prevziať nálepky na zberné nádoby si môžete už iba v STREDU a v PIATOK.

Upozorňujeme na to, že bez platnej nálepky nebude po 1.4. nádoba vyvezená a nebude zaistený ani náhradný vývoz!!