Deň detí sa koná v nezmenenom termíne dnes, t.j. 31.05.2019 o 17. 00 hod na futbalovom ihrisku.