Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu od 25.11.2021 oznamujeme, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo plánované na 25.11.2021 sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa § 30f ods. 1 až 4 /úprava zasadnutia OZ počas núdzového stavu/ uskutoční prostredníctvom videokonferencie v online-priestore.