Informujeme o novom harmonograme zberu odpadov – komunálny odpad, BIO a separované zložky (papier, plast, kovy, sklo, tetrapak)

Kalendár zberu odpadov