Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste sa pri zápise detí do materskej školy pre nový školský rok 2022/2023 riadili usmernením, ktoré vydala riaditeľka MŠ. To znamená, že na zápis je potrebné prísť do materskej školy  s vyplnenými dokumentami spolu s dieťaťom v určený čas  2. – 5.mája 2022 !! (prosíme Vás neposielajte ani nenoste žiadosti vopred).