Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov (nie COVID-19) v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať obec telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom inej osoby o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

V deň volieb je o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky potrebné požiadať príslušnú okrskovú komisiu, v ktorej zozname voličov je zapísaný.

Telefónne číslo: 0918 787 833
e-mail: info@obechamuliakovo.sk