Oznamujeme občanom, že od 17.9.2021 je naplánované začatie prác na ploche parkoviska pri cintoríne. Žiadame návštevníkov cintorína, aby na tejto ploche dočasne neparkovali a na odstavenie vozidla počas návštevy cintorína využili priľahlé ulice ako aj plochy pri zadnom vstupe z ulice Cintorínska.

Za dočasné obmedzenie komfortu sa ospravedlňujeme.