Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od dňa 14.2.2013 až do konca mesiaca budú poverení pracovníci vodární vykonávať odpisy vodomerov. Žiadame preto odberateľov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste a vedia, že sa nebudú v uvedenom období zdržiavať na adrese odberného miesta, aby tento vodomer sprístupnili alebo jeho stav vyvesili na viditeľné miesto, prípadne nahlásili jeho stav priamo odpočtárom na tel.č. 0903-631586.