Asistované sčítanie obyvateľov skončilo 13.06.2021.

Ďakujeme, že ste sa sčítali.