MUDr. Anna Koniarová dňa 27.01.2021 t.j. v stredu z organizačných dôvodov neordinuje. V prípade akútnych ťažkostí zastupovanie v UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava.