Ambulancia všeobecného lekára oznamuje, že dňa 13.05.2021 bude v ambulancii sestrička iba do 11:00 hod.

V dňoch 17.05. – 21.05.2021 bude ambulancia zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne stavy budú ošetrené v Zdravotnom stredisku v Dunajskej Lužnej, tel. číslo 0948 747 501.