Obecný úrad oznamuje, že sa k 31.07.2017 uvoľní byt v obecnom bytovom dome. Záujemcovia o nájomný byt sa môžu hlásiť na Obecnom úrade v Hamuliakove počas stránkových dní.