Upozorňujeme občanov na povinnosť označiť zbernú nádobu na odpad platnou nálepkou (VZN 8/2020, § 21, bod 4). Venujte prosím pozornosť splneniu tejto povinnosti, aby ste predišli nedorozumeniu a neskorším reklamáciám.

Neoznačené nádoby a nádoby označené nesprávnou nálepkou (určenou pre iný typ nádoby) NEBUDÚ  od 17.5.2021 vyvážané.