Ako viete podľa názvu ulíc, že ktorá kde je?

Pôvodná časť obce: Park sv. Donáta a zaužívané názvy ulíc (napr. Židovská, Cintorínska, Dunajská)

Stredný hon: dreviny rastúce v tejto oblasti (napr. Gaštanová, Hrabová, Lipová)

Dolný hon 1: poľné kvety rastúce v tejto oblasti (napr. Astrová, Nezábudková, Snežienková)

Dolný hon 2: kultúrne plodiny (napr. Brusnicová, Egrešová, Čučoriedková)

Horná vrbina, Ostrovná: vtáctvo žijúce v tejto oblasti (napr. Belušia, Bociania, Čajčia)

Horný hon: remeslá charakteristické pre túto oblasť (napr. Pri píle, Družstevná, Kováčska)

Mapa Hamuliakova – nájdite hľadanú adresu

VZN obce Hamuliakovo č 3/2013 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev

VZN obce Hamuliakovo č 1/2014 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev