Od stredy 1.4.2020 bude zberový dvor Hamuliakovo otvorený v letnom režime

Streda 11:00 až 19:00

Sobota 8:00 až 19:00

Nedeľa 17:00 až 19:00

Zatvorené na obedňajšiu prestávku vždy od 12:00 do 13:00

Naďalej platia nasledujúce obmedzenia:

1/ vstup do areálu zberného dvora bude umožnený len JEDNOTLIVO – počkajte pred vstupom do areálu na pokyn zamestnanca:  čakajte vo vozidlách a neblokujte bránu ani prístupovú komunikáciu

2/ odpad prosíme VOPRED doma ROZTRIEDIŤ  a kartóny NAREZAŤ na malé kusy tak, aby  manipulácia s odpadom v areáli nezdržiavala ostatných čakajúcich.

3/ NEZABUDNITE si priniesť identifikačnú kartičku – zamestnanec bude požadovať jej predloženie od osôb, ktoré nepozná. Obyvateľom z iných obcí NEBUDE vstup umožnený!