Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Anna Koniarová

Dovoľujeme si Vás informovať, že v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých pre obec Hamuliakovo došlo k zmene ordinačných hodín.

Ordinačné hodiny:

Streda

12:00 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 11:00 (iba sestra)

/odbery, injekcie,recepty, výmenné listy/

 

 

 

 Urologická ambulancia v Dunajskej Lužnejordinačné hodiny

 

Gynekologická ambulancia v Dunajskej Lužnejordinačné hodiny