Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.10.2020 (v prílohe pod textom)

Opatrenia uložené krízovým štábom Hamuliakovo, pre miestne podmienky obce Hamuliakovo:

Obecný a stavebný úrad

Žiadame klientov, aby pri vstupe do budovy obecného úradu rešpektovali nasledujúce opatrenia:

  1. Maximálny počet osôb čakajúcich vo vstupnom priestore: 2 osoby. V prípade, že v priestore čakajú 2 osoby, počkajte prosím na vstup pred budovou vo vzájomnej vzdialenosti min. 2 m.
  2. Stránky budú vybavované len počas stránkových hodín.
  3. Pri vstupe do budovy použite rúško alebo adekvátnu ochranu a pri vstupe do referátu si vydezinfikujte ruky.
  4. Vstup do referátov len na vyzvanie.
  5. Vstup do stavebného úradu za účelom konzultácii je vylúčený, okrem komplikovaných prípadov, ktoré boli telefonicky vopred odkonzultované a termín bol odsúhlasený. Konzultácie sa poskytujú telefonicky. Osobné podania pre stavebný úrad preberá podateľňa obecného úradu.

 Telocvičňa

Žiadame klientov, aby pri vstupe do budovy rešpektovali nasledujúce opatrenia:

  1. Pri vstupe do budovy použite rúško alebo adekvátnu ochranu a vydezinfikujte si ruky.
  2. Žiadame rodičov sprevádzajúcich športujúce deti, aby sa počas tréningu nezdržiavali v budove telocvične.
  3. Povinnosť  používať rúško je počas celého pobytu v budove okrem vlastného výkonu športovej činnosti.
  4. Pri hromadných športových podujatiach (zápasy) je usporiadateľ zodpovedný za dodržanie maximálneho počtu 50 osôb a dodržiavanie opatrení ÚVZ SR ohľadom sedenia divákov v predpísanej vzdialenosti a používania rúšok.

Futbalový štadión

  1. Pri hromadných športových podujatiach (zápasy) je usporiadateľ zodpovedný za dodržanie maximálneho počtu 50 osôb a dodržiavanie opatrení ÚVZ SR ohľadom sedenia divákov v predpísanej vzdialenosti a používania rúšok.

01_10_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP

opatrenia_ruska_01_10_2020

opatrenie_hranice_01_10_2020