Aktualizácia rozhodnutia č. GTSÚ/13812/2020 zo dňa 5.9.2020 – ruší sa výnimka pre pohrebné obrady

zmena_opatrenia07092020

 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA (výňatok pre miestne podmienky Hamuliakovo):

1/ od nedele (6. 9.) do 30. septembra ZAKAZUJE usporadúvať’ hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte  nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb.

2/ ZAKAZUJE usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23.00 do 6.00 h, výnimkou sú svadby do 150 osôb.

3/ NEODPORÚČA hromadné podujatia určené pre seniorov v akomkoľvek počte

opatrenie GTSÚ_13812_2020 z 5.9.2020