Informácie o čerpaní dovolenky prepravnej služby – OMAPO o.z.:

od 20.12.2012 do 04.01.2013.

Prevádzka bude obnovená od 7.01.2013. Objednávanie klientvo prebieha na tel. č. 0907365572 u p. Tesárikovej.