Pripomíname, že 26.12.2022 bude odvoz zmesového komunálneho odpadu.