Odvoz komunálneho odpadu – v pondelok každý Nepárny týždeň

Odvoz separovaného zberu –   platný do 30.06.2019

Kalendár zberu odpadov

Ako triediť odpad  Označovanie obalov