Odvoz komunálneho odpadu – v pondelok raz za 14 dní

Harmonogram odvozu odpadov na 2. polrok 2021

MP separované odpady Hamuliakovo – 2 polrok 2021

Ako triediť odpad  Označovanie obalov