Odvoz komunálneho odpadu – v pondelok raz za 14 dní

Harmonogram odvozu zmiešaného a separovaného komunálneho dopadu v obci Hamuliakovo

Kalendár zberu odpadov rok 2020

Harmonogram odvozu odpadov na 1. polrok 2021

Harmonogram 2021

Ako triediť odpad  Označovanie obalov