Prosíme občanov, ktorí uhradili poplatok za odvoz komunálneho odpadu na rok 2012, aby si vyzdvihli nálepku na smetnú nádobu na Obecnom úrade v Hamuliakove. V opačnom prípade od 15.10.2012  Vám neodvezú komunálny odpad.