Upozorňujeme občanov Obce Hamuliakovo, že od 27. 5. 2013 komunálny odpad sa bude odvážať len tým občanom, ktorí majú uhradený poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2013 a po uhradení prevzali nálepku na rok 2013 na Obecnom úrade v Hamuliakove.