? Vývoz komunálneho odpadu bude v riadnom termíne v pondelok 5.4.2021.
? Zberný dvor bude v sobotu 3.4.2021 otvorený v čase 8-12 a 13-18