“Nededíme Zem po svojich predkoch, ale si ju požičiavame od svojich detí.”

Antoine de Saint-Exupéry

Realizované aktivity:

Projekt: Sanácia nelegálnych skládok odpadu v Hamuliakove  

Obdobie: jeseň 2015

Celkové náklady: 12.800€ – z toho:  dotácia z Enviromentálneho fondu 12.160 €, vlastné zdroje 640 €

Cieľ: odstrániť nelegálne skládky, t.j. pozbierať odpad a odviezť na skládku odpadu.

Skládky sa nachádzali v katastri obce Hamuliakovo:

1. skládka sa nachádzala v bývalom odtokovom kanáli (od hlavnej cesty smerom na malú hrádzu a k Záhradkárskej osade)
2. skládka sa nachádzala za cintorínom v kanáli
3. skládka sa nachádzala v lese za malou hrádzou (ukončenie ulice Cintorínska) – rozsiahla, tiahne sa pozdĺž cesty v lese v šírke 2-4 m pozdĺž cca 200 m

Skládky obsahovali odpad: navezená zemina, biologický odpad zo záhrad, plasty, stavebný odpad.

Výsledok: bolo vyvezených 90,24 ton odpadu t.j. 37 nákladných áut

Fotky Kliknite sem