Dňa 27.11. 2021 bol zverejnený záznam z konania obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.11.2021