Dňa 14.01.2022 bol zverejnený záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.01.2022