Dňa 10.12.2021 bol zverejnený záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2021