Venujte, prosím, pozornosť tejto informácii PRI PLÁNOVANÍ POHYBU CEZ OBEC (napr. doprava na letisko, stanicu, do zamestnania) tak, aby PRÍPADNÉ ZDRŽANIE neobmedzilo vaše cestovné plány.

Informujeme občanov a návštevníkov Hamuliakova, že v dňoch 27.8.-28.8.2021 bude OBMEDZENÁ PRÍSTUPNOSŤ do niektorých lokalít Hamuliakova.

Organizátor nás informoval, že v týchto dňoch budú prebiehať medzinárodné preteky v triatlone  a trasa niektorých pretekov je vedená cez našu obec.

Piatok 27.8.2021 v čase 14.00-20.00 bude uzavretá VEĽKÁ HRÁDZA v úseku Šamorín -kostol Hamuliakovo, DUNAJSKÁ ulica, ŠAMORÍNSKA ulica (regulovaný prejazd – kríženie po Cintorínskej), HLAVNÁ ulica v úseku od cintorína po Šamorín (políciou regulovaný striedavý prejazd po DUNAJSKÚ RIVIÉRU na polovičnom profile)

Sobota 28.8.2021 v čase 15.00-20.00 bude uzavretá VEĽKÁ HRÁDZA v úseku Šamorín – Hamuliakovo Horná vrbina, PRECHOD cez les na malú hrádzu medzi Hornou Vrbinou a Ostrovnou, MALÁ HRÁDZA v úseku od vstupu z lesa pri Rybárskej smerom do Kalinkova a späť z Kalinkova po Hamuliakovo kostol, DUNAJSKÁ ulica, ŠAMORÍNSKA ulica (regulovaný prejazd – kríženie po Cintorínskej), HLAVNÁ ulica v úseku od cintorína po Šamorín (políciou regulovaný striedavý prejazd po DUNAJSKÚ RIVIÉRU na polovičnom profile)

O cestovnom poriadku resp. obchádzkových trasách autobusových liniek (obmedzeniach) budeme ešte informovaní.

Bližšie informácie:

https://www.x-bionicsphere.com/challenge-samorin/

https://thecollinscup.protriathletes.org/

Mapky:

Piatok

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kSMFynfr8T8IE-yrcyivlBr_Kigyb3KY&ouid=0&ll=48.02639416954507%2C17.276591049999972&z=14

Sobota

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ycIjuu7Y-BzCkVPLuESdUNys0eLFUbY4&ll=48.043633560090136%2C17.285133374658205&z=14