Obedy pre seniorov:

Obec Hamuliakovo oznamuje, že od pondelka 30.3.2020 ako pomoc našim seniorom  sa obnovuje varenie obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci.

Jedálny lístok sa zverejňuje každú stredu na nasledujúci týždeň na webovej stránke obce.

Ďalší záujemcovi sa môžu prihlásiť na telefónnom  čísle 0918-787844, kde sa tiež poskytujú informácie o platbe a ďalšie informácie.

Obedy budú dodávané obecnými zamestnancami priamo do domácností v nevratných obaloch v čase medzi 11,00 a 12:30 h.

Bankový účet školskej jedálne: SK94 5600 0000 0018 0927 7025

JEDÁLNY LÍSTOK 30.03.20-03.04.20