Obec Hamuliakovo

Dunajská ulica 127/18
900 43 Hamuliakovo

Tel.: 02/45988128

Email: info@obechamuliakovo.sk

Úradné hodiny 

Od 02.02.2021 bude zabezpečená výlučne mailová, telefonická a elektronická komunikácia.

Overovanie podpisov a listín sa nevykonáva.

V prípade prihlásenia na trvalý pobyt sa informujte telefonicky na 02/45988128 počas stránkových hodín.

Pondelok 08:00 – 15:30
Utorok nestránkový deň
Streda 08:00 – 16:45
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 – 11:30

Od 12:00 do 13:00 obedňajšia prestávka

Stavebný úrad 

🔸 Podania sa prijímajú výlučne cez e-schránku na slovensko.sk alebo poštou.
🔹 Stavebný úrad poskytuje konzultácie VÝLUČNE telefonicky počas stránkových hodín stavebného úradu, t.j. pondelok a streda  – Kliknite sem

KONTAKT

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce, nezávislý kandidát

Tel.: 02/45988128
Mob.:

e-mail: starosta@obechamuliakovo.sk

Mgr. Monika Druscová
podateľňa, asistentka starostky, informovanosť občanov, projekty a dotácie, GDPR, dotácie pre miestne organizácie, kultúrna referentka

Tel: 02/45988128
Mobil: 0918/787 833
e-mail: info@obechamuliakovo.sk

Marcela Horváthová
daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky, pokladňa, rybársky lístok, sociálne veci

Tel: 02/45988128
e-mail: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk

Mgr. Eva Koricina
samostatná odborná referentka – ekonómka

Tel: 02/45 988 128
e-mail: eva.koricina@obechamuliakovo.sk

Ing. Gabriela Matúšová
samostatná odborná referentka – ekonómka, mzdová účtovníčka

Tel: 02/45 988 128
e-mail: gabriela.matusova@obechamuliakovo.sk

Andrea Olajcová
samostatná odborná referentka – evidencia obyvateľstva, súpisné čísla, overovanie podpisov a listín, nájomné byty, poplatok za komunálne odpady

Tel: 02/45988128
e-mail: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk

RNDr. Róbert Mikóci
samostatný odborný referent – stavebný úrad

Tel:02/45646071
e-mail: robert.mikoci@obechamuliakovo.sk

Ing. Silvia Szekeresová
samostatný odborný referent – stavebný úrad

Tel:02/45646071
e-mail: silvia.szekeresova@obechamuliakovo.sk

Rastislav Fehér

referent správy majetku obce, vedúci vonkajšej údržby, hlásenie porúch nájomne byty

Tel: 0918/787 822

e-mail: rastislav.feher@obechamuliakovo.sk