Ing.Ludmila Goldbergerová, starostka obce, nezávislý kandidát

Tel.: 02/45988128
Mob.: 0915789885

e-mail: starosta@obechamuliakovo.sk

Mgr. Monika Druscová
podateľňa, asistentka starostu, informovanosť občanov, projekty a dotácie, GDPR,  kultúrna referentka

Tel: 02/45988128
Mobil: 0918/787 833
Fax: 02/45988113
e-mail: info@obechamuliakovo.sk

Marcela Horváthová
daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky, pokladňa, rybársky lístok, sociálne veci

Mobil: 0918/787 822
e-mail: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk

Mgr. Eva Koricina
samostatná odborná referentka – ekonómka

Tel: 02/45 988 128
e-mail: eva.koricina@obechamuliakovo.sk

Ing. Gabriela Matúšová
samostatná odborná referentka – ekonómka, mzdová účtovníčka

Tel: 02/45 988 128
e-mail: gabriela.matusova@obechamuliakovo.sk

Andrea Olajcová
samostatná odborná referentka – evidencia obyvateľstva, súpisné čísla, overovanie podpisov a listín, nájomné byty, dotácie pre miestne organizácie, školstvo

Tel: 02/45988128
e-mail: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk

RNDr. Róbert Mikóci
samostatný odborný referent – stavebný úrad

Tel:02/45646071
e-mail: robert.mikoci@obechamuliakovo.sk

Ing. Emerencia Tomovič
samostatný odborný referent – stavebný úrad

Tel:02/45646071
e-mail: emerencia.tomovic@obechamuliakovo.sk

Soňa Teleková
Asistentka- stavebný úrad, civilná ochranna

Tel:02/45988128
e-mail: sona.telekova@obechamuliakovo.sk