Oznamujeme Vám, že obecná kuchyňa ukončila svoju činnosť k 30.09.2016