O PRÍSPEVOK NA BÝVANIE JE MOŽNÉ POŽIADAŤ UŽ LEN DO 30.9. Ak patríte medzi oprávnené osoby, nezabudnite si o neho včas požiadať

Bližšie informácie nájdete na: https://obechamuliakovo.sk/prispevok-na-byvanie/ alebo sa informujte na obecnom úrade (02/45988128) počas stránkových hodín.